NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/3/2021: “GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC”
23/03/2021
Với chủ đề “Giá trị của nước” (Valuing water), Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động nhằm nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên nước đối với các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Từ đó, tăng cường các giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

           Với chủ đề “Giá trị của nước” (Valuing water), Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động nhằm nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên nước đối với các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Từ đó, tăng cường các giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

                                                     Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2021

           Nước sạch là tài nguyên quý giá, nhưng không phải là vô tận. Nước là cần thiết cho sự sống nhưng khi bị biến đổi, ô nhiễm có thể gây ra những hiểm họa khôn lường cho con người. Nước sạch không thể thiếu trong đời sống của con người, hàng ngày chúng ta sinh hoạt đều phải sử dụng nguồn nước sạch từ ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh,… Ngoài ra, việc sử dụng nước sạch trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp để tạo ra các thực phẩm sạch cũng là yếu tố quan trọng quyết định sức khỏe của con người.

           Hiện nay, trên Thế giới còn khoảng 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Do vậy, các Quốc gia cần phải có những hành động mang tính toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững “Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”.

           Chủ đề Ngày Nước Thế giới năm 2021 ngoài việc nhấn mạnh về giá trị của nước, nâng cao vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh. Bên cạnh các vấn đề về giá cả, “Giá trị của nước” còn bao gồm các giá trị về môi trường, xã hội và văn hóa mà con người đặt ra đối với nước. Do đó, cần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của nước nhằm tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm tạo an sinh xã hội và nền kinh tế (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn)./.

P.TTCĐ