GIỚI THIỆU


 

Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người và sự phát triển của xã hội loài người. Việc bảo vệ môi trường hiện đang là một trong những vấn đề quan tâm mang tính toàn cầu của nhân loại.
 
  • Ở nước ta, môi trường và bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong hơn 10 năm qua. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 về phê duyệt Đề án “Đưa các nội dung môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”. Chính vì nhà trường không chỉ là nơi triển khai nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho một lượng rất đông đảo học sinh và cán bộ, giáo viên mà còn là một khâu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc truyền tải những thông tin về giáo dục bảo vệ môi trường cho các thành viên khác trong xã hội.
  • Việc giáo dục bảo vệ môi trường cho các em học sinh tiểu học là quá trình hình thành, phát triển cho học sinh nhận thức và có thói quen quan tâm đến môi trường, nhất là môi trường nơi các em đang sinh sống. Thông qua đó, hình thành cho các em thái độ, ý thức đúng đắn và các kĩ năng cần thiết để có những hành động hài hòa với môi trường trong đời sống hàng ngày. Đồng thời giúp các em có đủ năng lực hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp với các cá nhân khác hay tập thể để tìm ra giải pháp cho các vấn đề môi trường hiện tại và ngăn chặn những vấn đề môi trường có thể xảy ra trong tương lai, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của đất nước.
  • Giáo dục bảo vệ môi trường là một hợp phần trong nội dung hoạt động của Dự án “Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong học đường, cấp giáo dục tiểu học”. Cổng thông tin điện tử này nhằm giới thiệu và cập nhật đến quý thầy cô và các em học sinh tiểu học các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường, các hoạt động kỹ năng truyền thông môi trường và các hình ảnh về các hoạt động về bảo vệ môi trường. Và hơn hết, cổng thông tin điện tử này còn cung cung cấp cho quý thầy cô và các em học sinh bộ tài liệu giảng dạy trực tuyến, bao gồm thư viện trực tuyến (sách, tài liệu tham khảo, tài liệu online, văn bản, nghị định, tiêu chuẩn môi trường), các hoạt động quan hệ quốc tế trong việc bảo vệ môi trường, các hoạt động nghiên cứu bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.