Tài nguyên nước

“QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC BỀN VỮNG
CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN”: 
TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ ...
Đồng Nai đẩy mạnh việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh
Nước dưới đất có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt khi nó là nguồn nước cấp ...
Đồng Nai ban hành danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước cũng như góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan, ...
Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh ...
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa ...
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn lập Đề cương dự án Kiềm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn lập Đề cương dự án Kiềm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng ...
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập đề cương dự án Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập đề cương dự án Kiểm kê tài nguyên nước trên ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập đề cương dự án Điều tra, đánh giá ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT về việc quy định ...
Thực hiện quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Thực hiện quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2019
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2019
Đồng Nai đẩy mạnh công tác ứng phó biến đổi khí hậu
Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao và nhịp ...
triển khai danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất
triển khai danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Thông tư ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành nhằm quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next