Tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.
Nội dung lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) vào chiến lược, quy hoạch đã được quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Bảo vệ ...
V/v thực hiện quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
V/v thực hiện quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
ĐỒNG NAI BAN HÀNH DANH MỤC GIẾNG KHÔNG SỬ DỤNG PHẢI TRÁM LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Thực hiện Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, ...
ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC.
Đồng Nai là tỉnh nằm trong khu vực miền Đông Nam Bộ của Việt Nam, vùng đất nối liền giữa Nam Bộ, cực nam Trung Bộ và nam Tây ...
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chiều ngày 17/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố danh mục và hành lang ...
Chính phủ phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 888/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án về những ...
Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược ...
Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu năm 2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm ...
Công tác tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai năm 2022
Nhằm tuyên truyền, phổ biến cho người dân những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, các biện pháp và mô hình ...
Thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập đề cương dự án Kiêm kê và Đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Na
Thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập đề cương dự án Kiêm kê và Đánh ...
“QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC BỀN VỮNG
CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN”: 
TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ ...
Đồng Nai đẩy mạnh việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh
Nước dưới đất có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt khi nó là nguồn nước cấp ...
Đồng Nai ban hành danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước cũng như góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan, ...
Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh ...
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next