Bản tin Tài nguyên Môi trường

Bản tin Tài nguyên và Môi trường số Xuân Tân Sửu năm 2021
Bản tin Tài nguyên và Môi trường số Xuân Tân Sửu năm 2021
Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 02/2020
Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 02/2020 "Hành động vì thiên nhiên"
Xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015
Ngày 29/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014). Trong đó, nội dung ...
Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải  đến thăm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
Trong chuyên công tác tại tỉnh Đồng Nai, sáng 14/3, Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Nâng cấp và phát triển Atlas Đồng Nai trên nền công nghệ Web
Hoàn thành và xuất bản từ năm 2005, Atlas Đồng Nai đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân, cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để ...
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Thực hiện kế hoạch số 10844/KH-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về cải cách hành chính năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành ...
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI: RA MẮT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày 01/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành tài nguyên và ...
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VỚI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
Ngành công nghiệp hỗ trợ hiện nay đang được nhiều địa phương chú trọng phát triển, trong đó có Đồng Nai. Đi kèm theo sự phát triển của ngành công ...
Qui định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở
Ngày 15/5/2014 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; có hiệu lực hi ...
TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN: ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010
Ngày 28/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bắt đầu có ...
NHỮNG NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điểm so với Luật đất đai năm 2003, đã thể chế hóa đúng và đầy đủ những quan điểm, ...
HOÀN THÀNH KHẮC PHỤC Ô NHIỄM TRÊN 80% CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TẠI ĐỒNG NAI
Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, ...
Đồng Nai thực hiện kiểm soát “ đường đi” của chất thải nguy hại, chất thải rắn
Trong thời gian qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì lượng chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, ...
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG KHÁNH
Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về việc Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 Sở TNMT Đồng Nai ...
Thị xã Long Khánh: Bước đầu hành động với công tác phân loại rác tại nguồn
Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Long Khánh có những bước phát triển mạnh, vì thế khối lượng chất thải sinh hoạt thải ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next