THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lãnh đạo Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đặng Minh Đức
Giám đốc
(0251)3894238
ducdm@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thường
Phó Giám đốc
(0251)3816686
thuongnn@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hưng
Phó Giám đốc
(0251)3823645
hungnn@dongnai.gov.vn
Trần Trọng Toàn
Phó Giám đốc
toantt@dongnai.gov.vn
Trần Thế Vinh
Phó Giám đốc
vinhtt@dongnai.gov.vn

Văn phòng

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Bích Phượng
Chánh văn phòng
(0251)3857757
phuongntb@dongnai.gov.vn
Nguyễn Việt Hà
Phó Chánh văn phòng
0251. 3822933
hanv2@dongnai.gov.vn
Bùi Xuân Việt
Phó Chánh văn phòng

Phòng Quy hoạch

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đào Thị Thanh Hoài
Trưởng phòng
(0251)3824356
hoaidtt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Nho Nguyên
Phó trưởng phòng
(0251)3824356
nguyennn.stnmt@dongnai.gov.vn
Huỳnh Văn Lĩnh
Phó Trưởng phòng
(0251)3824356
linhhv@dongnai.gov.vn

Thanh tra Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Võ Niệm Tường
Chánh Thanh tra
(0251)3826602
tuongvn@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thái Khôi Vũ
Phó Chánh thanh tra
(0251)3822933
vuntk@dongnai.gov.vn
Nguyễn Đức Anh
Phó Chánh thanh tra

Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Hứa Quốc Bách
Phó Trưởng phòng
(0251)3916727
bach@dongnai.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Tân
Giám đốc
(0251)3827898
tanlv@dongnai.gov.vn
Lê Thị Thanh Thuỷ
Phó Giám đốc
(0251)3895674
thuyltt3@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Liên
Phó Giám đốc
(0251)3895671
lienntm@dongnai.gov.vn
Phạm Thị Phương Lan
Phó Giám đốc
(0251)3857126
lanptp@dongnai.gov.vn
Phạm Đăng Khôi
Phó Giám đốc
(0251)3894067
dangkhoi.pham@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Minh Duyên
Phó Trưởng phòng

Quỹ Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Nhung
Giám đốc
(0251)3857335
nhunght@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Phó Giám đốc
(0251)3857346
nhuntq@dongnai.gov.vn

Phòng Môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Bình
Trưởng trưởng
(0251)8608011
binhlv@dongnai.gov.vn
Đặng Thị Thùy Dương
Phó trưởng phòng
(0251)8608005
thuyduongtnmt@yahoo.com

Phòng Đất đai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Hữu Phước
Trưởng phòng
phuocth@dongnai.gov.vn
Lưu Thị Mai Hương
Phó Trưởng phòng
Huỳnh Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Chu Tiến Dũng
Giám đốc
(0251)3840474
dungct@dongnai.gov.vn
Nguyễn Cao Thiên
Phó Giám đốc
thiennc@dongnai.gov.vn
Huỳnh Trung Dũng
Phó Giám đốc
(0251)3840474
dunght@dongnai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Đồng Thanh
Giám đốc
(0251)38823353
thanhnd@dongnai.gov.vn
Bùi Văn Dũng
Phó Giám đốc
(0251)38823352
dungbv@dongnai.gov.vn
Trần Á
Phó Giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
(0251)3894030
tuanlt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Đình Nghĩa
Phó Giám đốc
(0251)3895872
nghiand@dongnai.gov.vn
Nguyễn Văn Phúc
Phó giám đốc
Trịnh Quốc Dũng
Phó Giám đốc