THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lãnh đạo sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đặng Minh Đức
Giám đốc
(0251)3894238
ducdm@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thường
Phó Giám đốc
(0251)3816686
thuongnn@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hưng
Phó Giám đốc
(0251)3823645
hungnn@dongnai.gov.vn
Nguyễn Tuấn Anh
Phó Giám đốc
anhnt.stnmt@dongnai.gov.vn

Văn phòng

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Bích Phượng
Chánh văn phòng
(0251)3828680
phuongntb@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thái Khôi Vũ
Phó Chánh văn phòng
(0251)3822933
vuntk@dongnai.gov.vn
Nguyễn Cao Thiên
Phó Chánh văn phòng
(0251)3822933
thiennc@dongnai.gov.vn

Phòng Quy hoạch

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đào Thị Thanh Hoài
Trưởng phòng
(0251)3824356
hoaidtt@dongnai.gov.vn
Huỳnh Trung Dũng
Phó trưởng phòng
(0251)3824356
dunght@dongnai.gov.vn
Nguyễn Nho Nguyên
Phó trưởng phòng
(0251)3824356
nguyennn.stnmt@dongnai.gov.vn

Thanh tra Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Võ Niệm Tường
Chánh Thanh tra
(0251)3826602
tuongvn@dongnai.gov.vn
Chu Tiến Dũng
Phó Chánh Thanh tra
(0251)3826602
dungct@dongnai.gov.vn
Trần Thanh Dũng
Phó Chánh Thanh tra
(0251)3916727
dungtt@dongnai.gov.vn

Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Phạm Hữu Nghĩa
Trưởng phòng
(0251)3916727
nghiaph@dongnai.gov.vn
Hứa Quốc Bách
Phó Trưởng phòng
(0251)3916727
bach@dongnai.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Tân
Giám đốc
(0251)3827898
tanlv@dongnai.gov.vn
Lê Thị Thanh Thuỷ
Phó Giám đốc
(0251)3895674
thuyltt3@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Liên
Phó Giám đốc
(0251)3895671
lienntm@dongnai.gov.vn
Phạm Thị Phương Lan
Phó Giám đốc
(0251)3857126
lanptp@dongnai.gov.vn
Phạm Đăng Khôi
Phó Giám đốc
(0251)3894067
dangkhoi.pham@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Minh Duyên
Phó Trưởng phòng

Quỹ Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Nhung
Giám đốc
(0251)3857335
nhunght@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Phó Giám đốc
(0251)3857346
nhuntq@dongnai.gov.vn

Chi cục Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Trọng Toàn
Phó Chi cục trưởng
(0251)8608011
toantt@dongnai.gov.vn
Đặng Thị Thùy Dương
Phó Chi cục trưởng
(0251)8608005
thuyduongtnmt@yahoo.com
Lê Văn Bình
Phó Chi cục trưởng
(0251)8608011
binhlv@dongnai.gov.vn

Chi cục Quản lý đất đai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Hồng Quế
Chi cục trưởng
(0251)8823196
quenh@dongnai.gov.vn
Tuốt Sa Liêm
Phó Chi cục trưởng
(0251)8823196
liemts@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Nguyên
Phó Chi cục trưởng
(0251)8823196
nguyenntt1@dongnai.gov.vn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Ngô Đức Thắng
Giám đốc
(0251)3842999
thangnd@dongnai.gov.vn
Võ Hồng Lâm
Phó Giám đốc
(0251)3840474
lamvh@dongnai.gov.vn
Huỳnh Văn Lĩnh
Phó Giám đốc
(0251)3840474
linhhv@dongnai.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
(0251)3894030
tuanlt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Đình Nghĩa
Phó Giám đốc
(0251)3895872
nghiand@dongnai.gov.vn
Trần Hữu Phước
Phó Giám đốc
(0251)3828038
phuocth@dongnai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Đồng Thanh
Giám đốc
(0251)38823353
thanhnd@dongnai.gov.vn
Bùi Văn Dũng
Phó Giám đốc
(0251)38823352
dungbv@dongnai.gov.vn