THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lãnh đạo Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đặng Minh Đức
Giám đốc
(0251)3894238
ducdm@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thường
Phó Giám đốc
(0251)3816686
thuongnn@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hưng
Phó Giám đốc
(0251)3823645
hungnn@dongnai.gov.vn
Trần Trọng Toàn
Phó Giám đốc
toantt@dongnai.gov.vn

Công tác tiếp công dân

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email

Văn phòng

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Bích Phượng
Chánh văn phòng
(0251)3857757
phuongntb@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thái Khôi Vũ
Phó Chánh văn phòng
(0251)3822933
vuntk@dongnai.gov.vn
Nguyễn Việt Hà
Phó Chánh văn phòng
0251. 3822933
hanv2@dongnai.gov.vn

Phòng Quy hoạch

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đào Thị Thanh Hoài
Trưởng phòng
(0251)3824356
hoaidtt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Nho Nguyên
Phó trưởng phòng
(0251)3824356
nguyennn.stnmt@dongnai.gov.vn
Huỳnh Văn Lĩnh
Phó Trưởng phòng
(0251)3824356
linhhv@dongnai.gov.vn

Thanh tra Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Võ Niệm Tường
Chánh Thanh tra
(0251)3826602
tuongvn@dongnai.gov.vn
Chu Tiến Dũng
Phó Chánh Thanh tra
(0251)3826602
dungct@dongnai.gov.vn
Trần Thanh Dũng
Phó Chánh Thanh tra
(0251)3916727
dungtt@dongnai.gov.vn

Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Phạm Hữu Nghĩa
Trưởng phòng
(0251)3916727
nghiaph@dongnai.gov.vn
Hứa Quốc Bách
Phó Trưởng phòng
(0251)3916727
bach@dongnai.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Tân
Giám đốc
(0251)3827898
tanlv@dongnai.gov.vn
Lê Thị Thanh Thuỷ
Phó Giám đốc
(0251)3895674
thuyltt3@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Liên
Phó Giám đốc
(0251)3895671
lienntm@dongnai.gov.vn
Phạm Thị Phương Lan
Phó Giám đốc
(0251)3857126
lanptp@dongnai.gov.vn
Phạm Đăng Khôi
Phó Giám đốc
(0251)3894067
dangkhoi.pham@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Minh Duyên
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Cao Thiên
Phó Trưởng phòng
thiennc@dongnai.gov.vn

Quỹ Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Nhung
Giám đốc
(0251)3857335
nhunght@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Phó Giám đốc
(0251)3857346
nhuntq@dongnai.gov.vn

Chi cục Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Bình
Chi cục trưởng
(0251)8608011
binhlv@dongnai.gov.vn
Đặng Thị Thùy Dương
Phó Chi cục trưởng
(0251)8608005
thuyduongtnmt@yahoo.com

Chi cục Quản lý đất đai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Hồng Quế
Chi cục trưởng
(0251)8823196
quenh@dongnai.gov.vn
Trần Hữu Phước
Phó Chi cục trưởng
phuocth@dongnai.gov.vn
Lưu Thị Mai Hương
Phó Chi cục trưởng

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Ngô Đức Thắng
Giám đốc
(0251)3842999
thangnd@dongnai.gov.vn
Huỳnh Trung Dũng
Phó Giám đốc
(0251)3840474
dunght@dongnai.gov.vn
Võ Hồng Lâm
Phó Giám đốc
(0251)3840474
lamvh@dongnai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Đồng Thanh
Giám đốc
(0251)38823353
thanhnd@dongnai.gov.vn
Bùi Văn Dũng
Phó Giám đốc
(0251)38823352
dungbv@dongnai.gov.vn
Trần Á
Phó Giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
(0251)3894030
tuanlt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Đình Nghĩa
Phó Giám đốc
(0251)3895872
nghiand@dongnai.gov.vn
Nguyễn Văn Phúc
Phó giám đốc
Trịnh Quốc Dũng
Phó Giám đốc