THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lãnh đạo Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đặng Minh Đức
Giám đốc
(0251)3894238
ducdm@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thường
Phó Giám đốc
(0251)3816686
thuongnn@dongnai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hưng
Phó Giám đốc
(0251)3823645
hungnn@dongnai.gov.vn
Trần Trọng Toàn
Phó Giám đốc
toantt@dongnai.gov.vn
Trần Thế Vinh
Phó Giám đốc
vinhtt@dongnai.gov.vn

Văn phòng

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Thị Bích Phượng
Chánh văn phòng
(0251)3857757
phuongntb@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thái Khôi Vũ
Phó Chánh văn phòng
(0251)3822933
vuntk@dongnai.gov.vn
Nguyễn Việt Hà
Phó Chánh văn phòng
0251. 3822933
hanv2@dongnai.gov.vn

Phòng Quy hoạch

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Đào Thị Thanh Hoài
Trưởng phòng
(0251)3824356
hoaidtt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Nho Nguyên
Phó trưởng phòng
(0251)3824356
nguyennn.stnmt@dongnai.gov.vn
Huỳnh Văn Lĩnh
Phó Trưởng phòng
(0251)3824356
linhhv@dongnai.gov.vn

Thanh tra Sở

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Võ Niệm Tường
Chánh Thanh tra
(0251)3826602
tuongvn@dongnai.gov.vn

Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Hứa Quốc Bách
Phó Trưởng phòng
(0251)3916727
bach@dongnai.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Tân
Giám đốc
(0251)3827898
tanlv@dongnai.gov.vn
Lê Thị Thanh Thuỷ
Phó Giám đốc
(0251)3895674
thuyltt3@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Liên
Phó Giám đốc
(0251)3895671
lienntm@dongnai.gov.vn
Phạm Thị Phương Lan
Phó Giám đốc
(0251)3857126
lanptp@dongnai.gov.vn
Phạm Đăng Khôi
Phó Giám đốc
(0251)3894067
dangkhoi.pham@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Minh Duyên
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Cao Thiên
Phó Trưởng phòng
thiennc@dongnai.gov.vn

Quỹ Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Hoàng Thị Nhung
Giám đốc
(0251)3857335
nhunght@dongnai.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Phó Giám đốc
(0251)3857346
nhuntq@dongnai.gov.vn

Chi cục Bảo vệ môi trường

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Văn Bình
Chi cục trưởng
(0251)8608011
binhlv@dongnai.gov.vn
Đặng Thị Thùy Dương
Phó Chi cục trưởng
(0251)8608005
thuyduongtnmt@yahoo.com

Chi cục Quản lý đất đai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Trần Hữu Phước
Phó Chi cục trưởng
phuocth@dongnai.gov.vn
Lưu Thị Mai Hương
Phó Chi cục trưởng

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Chu Tiến Dũng
Giám đốc
(0251)3840474
dungct@dongnai.gov.vn
Huỳnh Trung Dũng
Phó Giám đốc
(0251)3840474
dunght@dongnai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Đồng Thanh
Giám đốc
(0251)38823353
thanhnd@dongnai.gov.vn
Bùi Văn Dũng
Phó Giám đốc
(0251)38823352
dungbv@dongnai.gov.vn
Trần Á
Phó Giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
(0251)3894030
tuanlt@dongnai.gov.vn
Nguyễn Đình Nghĩa
Phó Giám đốc
(0251)3895872
nghiand@dongnai.gov.vn
Nguyễn Văn Phúc
Phó giám đốc
Trịnh Quốc Dũng
Phó Giám đốc