• Lịch tiếp công dân
  • Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • Câu chuyện Chuyển đổi số
  • Cuộc thị mô hình sáng tạo xanh năm 2023
  • PHÂN NGÀY TIẾP NHẬN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
  • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
  • CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2023
  • NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023
  • TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

06/11/2023Quản lý Đất đai
v/v hỗ trợ đăng Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.