• Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
  • Tổng đài dịch vụ công
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android

Tin tức hoạt động nội bộ

17/08/2018Tuyên dương dưới cờ
Hội nghị BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ 40 đã xem xét và Quyết định tuyên dương dưới cờ đối với 03 tấm gương có thành tích nổi ...