• Tham gia cuộc thi :"Tìm hiểu Luật Cảnh sát Biển Việt Nam"
 • Cung cấp thông tin đất đai trực tuyến qua ứng dung DNAI.LIS
 • Thông tin cảnh báo “Vi phạm trong việc sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường”
 • Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 06 tháng năm 2021
 • “CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI”: CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
 • Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 2021
 • Cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 và chăm lo hỗ trợ nhân dân
 • Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lịch tiếp công dân
 • Thanh toán trưc tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
 • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
 • Tham gia cuộc thi :"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
 • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

18/10/2021Quản lý Đất đai
Thực hiện hoạt động “ngày vì dân” Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác tư vấn miễn phí cho các tổ chức, cá ...