• Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 2021
 • Cung cấp thông tin đất đai trực tuyến qua ứng dung DNAI.LIS
 • Thông tin cảnh báo “Vi phạm trong việc sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường”
 • Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 06 tháng năm 2021
 • “CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI”: CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
 • Tham gia cuộc thi :"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
 • Tham gia cuộc thi :"Tìm hiểu Luật Cảnh sát Biển Việt Nam"
 • Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lịch tiếp công dân
 • Thanh toán trưc tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
 • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
 • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

23/09/2021Tin hoạt động
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu hằng năm vào tuần thứ 3 của tháng 9 nhằm ...