• hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
  • Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • Câu chuyện Chuyển đổi số
  • LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
  • Bản tin xuân tài nguyên và môi trường năm 2023
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai
  • Lịch tiếp công dân
  • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

30/03/2023Tài nguyên nước
Chiều ngày 17/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố danh mục và hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng ...