• Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
  • Tổng đài dịch vụ công
  • Ngày tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android