• Tham gia cuộc thi :"Tìm hiểu Luật Cảnh sát Biển Việt Nam"
 • Cung cấp thông tin đất đai trực tuyến qua ứng dung DNAI.LIS
 • Thông tin cảnh báo “Vi phạm trong việc sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường”
 • Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 06 tháng năm 2021
 • “CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI”: CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
 • Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 2021
 • Cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 và chăm lo hỗ trợ nhân dân
 • Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lịch tiếp công dân
 • Thanh toán trưc tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
 • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
 • Tham gia cuộc thi :"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
 • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

17/01/2022Tin hoạt động
Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo của ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi ...