• Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 2022
  • Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • Câu chuyện Chuyển đổi số
  • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
  • hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai
  • Lịch tiếp công dân
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

06/02/2023Tin hoạt động
Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Phạm Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng ...