• “ĐẠI DƯƠNG, THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU CỦA CHÚNG TA”: NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23 THÁNG 3 NĂM 2021
  • Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp đa dạng sinh học" năm 2021
  • cuộc thi "Vẽ tranh tường bảo vệ môi trường" dành cho tập thế học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021: “LÊN TIẾNG VÌ THIÊN NHIÊN”
  • Lịch tiếp công dân
  • NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/3/2021: “GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC”
  • Cuộc thi "Sáng tạo đồ dùng, dụng cụ học tập, giáo cụ từ phế liệu "
  • Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tỉnh Đồng Nai
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

01/04/2021Tin hoạt động
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, kích thích sự sáng tạo của các em học sinh đồng thời, nâng cao ý ...