Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

50 văn bản
Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
01/05/2024
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
29/03/2024
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
22/11/2023
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự ántheo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto
21/11/2023
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư ban hành Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường
17/11/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
08/11/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v bãi bỏ thủ tục, quy trình dịch vụ công, quy trình liên thông tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.
07/11/2023
Môi trường
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường
20/10/2023
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
19/10/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuế và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
18/10/2023
Quản lý Đất đai
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
VV phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022
06/10/2023
Cải cách hành chính
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Thông báo về việc triển khai phương án Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến
27/09/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
14/09/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2023.
12/09/2023
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường
07/09/2023
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
thông báo chất lượng không khí đợt 4/2023 trên địa bàn tỉnh
17/08/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế; thủ tục hành chính đính chính tên và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, đính chính tên trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
24/07/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
triển khai Quyết định công bố thủ tục hành hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn và môi trường
06/07/2023
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định ngưng hiệu lực hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
01/07/2023
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
01/07/2023
Thanh tra - Kiểm tra
Luật
Quốc Hội
LUẬT THANH TRA
01/07/2023
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Quốc Hội
NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ
01/07/2023
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
01/07/2023
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT DẦU KHÍ
01/07/2023
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
20/06/2023
Tài nguyên - Khoáng sản
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
30/05/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai .
29/05/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.
20/05/2023
Quản lý Đất đai
Nghị định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định sử đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
12/05/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
26/04/2023
Môi trường
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Phát động cuộc thi mô hình sáng tạo xanh năm 2023
12/04/2023
Môi trường
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
V/v thông báo chất lượng không khí đợt 1/2023 trên địa bàn tỉnh
07/04/2023
Lĩnh vực khác
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế Hoạch Tổ chức Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023
07/04/2023
Môi trường
Thông báo
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông báo Về việc tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức,đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì
04/04/2023
Tài nguyên - Khoáng sản
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
31/03/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai.
24/03/2023
Quản lý Đất đai
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2021
01/03/2023
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
30/01/2023
Tài nguyên - Khoáng sản
Nghị quyết
Chính Phủ
Nghị quyết về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hường bởi dịch COVID-19
18/01/2023
Lĩnh vực khác
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16/01/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
30/12/2022
Phòng chống tham nhũng
Nghị quyết
Quốc Hội
NGHỊ QUYẾT ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
1 ...