Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

4 văn bản
Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
30/01/2023
Tài nguyên - Khoáng sản
Nghị quyết
Chính Phủ
Nghị quyết về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hường bởi dịch COVID-19
18/01/2023
Lĩnh vực khác
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16/01/2023
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
22/04/2019
Phòng chống tham nhũng
Chỉ thị
Chính Phủ
Chỉ thị về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc