Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
03/07/2019
Lĩnh vực khác
Công văn
Bộ Tài chính
Hướng dẫn quản lý thuế đối với triển khai Chi cục thuế khu vực.
22/06/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
triển khai các quyết định ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc ngành thông tin và truyền thông
22/06/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
triển khai các quyết định ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc ngành kế hoạch và đầu tư
18/06/2019
Môi trường
Công văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tăng cường quản lý loài lai xâm phạm-Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
14/06/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)"
14/06/2019
Thủ tục hành chính
Công văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)
07/06/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quy trình phối hợp giửa các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông
02/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố công khai nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giao Sở Tài nguyên và Môi trường
02/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Quyết định về việc công bố công khai nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường
02/05/2019
Cải cách hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng Quản lý nhà nước của Bộ TNMT
02/05/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính Phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng 2025
19/04/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách quý I/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
19/04/2019
Lĩnh vực khác
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và mô trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
19/04/2019
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Về việc triển khai nghị định về an toàn sinh hoạc đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biên đổi gen.
08/04/2019
Tài nguyên - Khoáng sản
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho UBND xã Gia Tân 2 huyện Thống Nhất sử dụng mục đích đầu tư xây dựng nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Đức Long 2
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đát cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Ban quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao công nghệ sinh học tại xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất (đợt 4) để Công ty CP thương mại và xây dựng Phước Tân thực hiện dự án khu dân cư tại núi Dòng Dài, xã Phước Tân
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất, cho thuê đất (Đợt 1) để Công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai thực hiện dự án khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư (khu dân cư số 3) tại phường Bửu Long thành phố Biên Hòa
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Bản quản lý dự án Biên Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tân Phong
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mụch đích xây dựng giếng khoan nghiên cứu địa chất, thủy văn và quan trắc nhiễm bẩn tại các xã Bàu Hàm, Thanh Bình, Trung Hòa huyện Trảng Bom
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Ban quản lý dự án huyện Định Quán tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trường Mầm non Tuổi thơ
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thu hồi và giao đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Chi cục Thống kê huyện Tân Phú tại thị trấn Tân Phú
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thu hồi đất trường Tiểu học Bình Đa, giao đất cho giáo xứ Giuse tại phường Bình Đa thành phố Biên Hòa
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh để đầu tư xây dựng trường mầm non Bình Minh tại phường Xuân Bình
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thu hồi và giao đất cho UBND xã Xuân Định để sử dụng vào mục đích làm nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định huyện Xuân Lộc
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho công ty TNHH đào tạo nghề đầu tư phát triển bất động sản đo đạc xây dựng Ngân Hà chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu dân cư tại xã Long Phước, Long Thành
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Bản quản lý dự án Biên Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tân Vạn
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Thiện Tân , huyện Vĩnh Cửu
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Ban quản lý dự án huyện Thống Nhất để đầu tư xây dựng trường Tiểu học Xuân Thạnh (khu A1-C1) tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất (đợt 6) cho Công ty CP Đồng Thuận tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mụch đích xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án Quốc Lộ 1A - đoạn tránh thành phố Biên Hòa
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Ban quản lý dự án huyện Định Quán tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an Xã Ngọc Định tại huyện Định Quán
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thu hồi đất của trường Tiểu học Xuân Tâm II và giao đất cho giáo xứ Hiệp Lực tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thu hồi đất của giáo xứ Hiệp Lực và giao đất cho trường Tiểu học Xuân Tâm II tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
05/04/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Giao đất cho Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở tại phường Quyết Thắng thành phố Biên Hòa
1 ...