Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

13 văn bản
Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
01/01/2025
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
01/01/2025
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ
01/01/2025
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
Luật Nhà ở
01/07/2024
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
01/07/2024
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT VIỄN THÔNG
01/07/2024
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
01/07/2024
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
Luật Căn Cước
30/05/2024
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
12/03/2024
Tin hoạt động
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường
15/02/2024
Tài nguyên - Khoáng sản
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT GIÁM SÁT BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG, HẠNG MỤC TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
25/01/2024
Môi trường
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng nai
16/01/2024
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
15/01/2024
Tin hoạt động
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI