Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000, 1: 5.000, 1: 2.000 tỉnh Đồng Nai.

1. Giới thiệu

Năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000, 1: 5.000, 1: 2.000 tỉnh Đồng Nai do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

Bộ sản phẩm bao gồm Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 10.000 phủ trùm khu vực tỉnh Đồng Nai, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 5.000 khu vực thị xã Long Khánh, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 2.000 khu vực thành phố Biên Hoà; bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 phủ trùm khu vực tỉnh Đồng Nai (153 tờ), bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5.000 khu vực thị xã Long Khánh (24 tờ), bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2.000 khu vực thành phố Biên Hoà (153 mảnh) và mô hình số độ cao tỷ lệ 1: 50.000 tỉnh Đồng Nai (17 mảnh), tỷ lệ 1: 10.000 (107mảnh), mô hình số độ cao tỷ lệ 1: 50.000 thị xã Long Khánh (4 mảnh), tỷ lệ 1: 5.000 thị xã Long Khánh (24 mảnh), mô hình số độ cao tỷ lệ 1: 50.000 thành phố Biên Hoà (1 mảnh), mô hình số độ cao tỷ lệ 1: 2.000 thành phố Biên Hoà (1 mảnh).

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai được tiếp nhận Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000, 1: 5.000, 1: 2.000 tỉnh Đồng Nai; theo đánh giá đây là bộ sản phẩm có giá trị có thể sử dụng làm cơ sở dữ liệu nền để xây dựng cơ sở dữ liệu riêng phục vụ chuyên ngành các lĩnh vực như giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, môi trường,…

2. Ứng dụng

Về bản đồ địa hình: Sử dụng bản đồ địa hình dùng để theo dõi lan truyền ô nhiễm trong đất, đánh giá nguyên nhân gây ô nhiễm trong nước ngầm, nước mặt. Dùng bản đồ để đo tính, lấy số liệu, khảo sát sơ bộ, lập dự án quy hoạch công trình, thiết kế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa.

Về Mô hình số độ cao: Dùng lưu trữ bản đồ số địa hình trong CSDL quốc gia, thiết kế quy hoạch cảnh quan, tính độ dốc, hướng dốc, tính toán khối lượng đào đắp, tính độ dài sườn dốc, phân tích địa mạo khu vực, … Trong bản đồ có thể tạo ra bản đồ đồng mức, bản đồ đường ngắm, trong hoạt động quân sự, lắp đặt mạng thông tin, thiết kế đường cao tốc, bản đồ độ dốc, lồi lóm, hướng địa hình, bản đồ địa hình vờn bóng. Xác định đường bờ khe rãnh, xác định lưu vực sông ngòi, xác định biên giới của đường dẫn nước. Sử dụng mô hình số độ cao để mô phỏng lan truyền ô nhiễm, xác định nguyên nhân, đối tượng gây ô nhiễm môi trường.

Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý: Đây là công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý điều hành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Cơ sở dữ liệu đều có 7 lớp thông tin dữ liệu về cơ sở toán học, dân cư, giao thông, địa hình, thủy hệ, ranh giới và thực vật. Truy cập được nhiều thông thuộc tính, trình bày hiển thị và chiết xuất theo phạm vi địa giới hành chính đến cấp xã, trong đó người dùng có thể lựa chọn theo từng đối tượng, chủ đề hoặc nhiều đối tượng trên phạm vi mà mình quan tâm cùng một lúc mà trên bản đồ giấy trước đây không có. Sử dụng làm dữ liệu nền tạo nên các chuyên ngành, lĩnh vực như giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, môi trường… có thể sử dụng làm cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu riêng phục vụ cho chuyên ngành. Lựa chọn các vị trí quan trắc, đánh giá lan truyền và xác định nguyên nhân, đối tượng gây ô nhiễm; Phục vụ công tác xây dựng các bản đồ môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi thông báo đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác… sử dụng bộ dữ liệu cơ sở nền địa lý phục vụ cho các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh và đã giải quyết được yêu cầu quản lý của nhà nước về lĩnh Đo đạc và Bản đồ và các lĩnh vực liên quan.

Đồng thời, khi sử dụng bộ sản phẩm này làm nguồn dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ, dự án tạo lập dữ liệu về tài nguyên và môi trường thì sản phẩm sẽ được chuẩn hóa, thống nhất các yếu tố nền trên phạm vi toàn tỉnh.

Danh mục dữ liệu về Bản đồ địa hình và Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý hiện có:

STT

Nội dung

Tỷ lệ

Số lượng

Đơn vị tính

1

Bản đồ địa hình

 

 

 

1.1

Khu vực tỉnh Đồng Nai

1:10.000

153

Mảnh

1.2

Khu vực Thị xã Long Khánh

1: 5.000

152

Mảnh

1.3

Khu vực thành phố Biên Hoà

1: 2.000

24

Mảnh

2

Mô hình số độ cao

 

 

 

2.1

Khu vực tỉnh Đồng Nai

1: 50.000

17

Mảnh

2.2

Khu vực tỉnh Đồng Nai

1: 10.000

107

Mảnh

2.3

Khu vực thị xã Long Khánh

1: 50.000

4

Mảnh

2.4

Khu vực thị xã Long Khánh

1: 5.000

24

Mảnh

2.5

Khu vực thành phố Biên Hoà

1: 2.000

1

Mảnh

3

Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý

 

 

 

3.1

Khu vực tỉnh Đồng Nai

1:10.000

153

Mảnh

3.2

Khu vực Thị xã Long Khánh

1: 5.000

152

Mảnh

3.3

Khu vực thành phố Biên Hoà

1: 2.000

24

Mảnh

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác Bản đồ địa hình, Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, mô hình số độ cao Liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Diện thoại 0618.823352. Thông báo về việc khai thác, sử dụng bộ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, mô hình độ cao và bản đồ Download