THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

              Để thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cap hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gay phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

              1. Nội dung tiếp nhận thông tin

              Tiếp nhận các thông tin, tin báo của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về hành vi sách nhiễu phiền hà, tham nhũng, tiêu của các cán bộ, công chức, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết công việc.

              2. Cách thức tiếp nhận thông tin

              2.1.Tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng

             - Trong giờ hành chính:     

            + Tên phòng chuyên môn được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

                + Số điện thoại phòng: (0251) 3 .857.757

            + Người được Thủ trưởng đơn vị phân công: Bà Hồ Hoàng Tuyết - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0915.542.054

 

             - Tất cả các giờ trong ngày

           + Người được Thủ trưởng đơn vị phân công: Bà Hồ Hoàng Tuyết - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0915.542.054

             2.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin bằng văn bản, vật chứng, chứng cứ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc trực tiếp đến trụ sở cơ quan             

             Địa chỉ cơ quan: Số 520 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

              Địa chỉ thư điện tử cơ quan: vpstnmt@dongnai.gov.vn

            2.3. Tiếp nhận, xử lý thông tin qua phản ánh trực tiếp (gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, chứng cứ,...):

             Liên hệ:  Bà Hồ Hoàng Tuyết, chức vụ: Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

              3) Các hành vi nghiêm cấm

              - Nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin phản ánh giả mạo của các tổ chức cá nhân lợi dụng Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật tổ cáo để vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước.

              - Mọi thông tin không có căn cứ mang tính quấy rối, chia rẽ, bè phái sẽ không được tiếp nhận, giải quyết và được xem xét, xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật,

           Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến người dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ./.