HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Thông tin chung về dịch vụ chính thống

- Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.
- Người sử dụng có thể tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn

Hướng dẫn dịch vụ công:  Xem hướng dẫn chi tiết  Tại đây

- Đối với các thủ tục này, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn và nộp trực tuyến tại địa chỉ: https:// dichvucong.dongnai.gov.vn hoặc có thể liên hệ với Tổng đài 1022: (0251) 1022 để được hướng dẫn

Hướng dẫn dịch vụ bưu điện công ích.   

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quy định tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích như sau: “Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính”. Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg quy định: “Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả từ nhân viên bưu chính thì có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật”.Và theo khoản 3 Điều 3 Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quy định số 45/2016/QĐ- TTg quy định: “Dịch vụ gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân để vận chuyển, phát tới cơ quan có thẩm quyền và nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền để vận chuyển, phát tới tổ chức, cá nhân”.

Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) Xem hướng dẫn  Tại đây

Bước 2: Đăng nhập

Chọn mục “Nộp hồ sơ qua mạng”→Chọn thủ tục cần nộp→ Nhấn nút [Đăng ký] →Điền các thông tin quy định → Nhấn chọn sử dụng dịch vụ bưu điện → Nhấn nút [Đăng ký] để gửi hồ sơ hoặc nút [Lưu tạm] để lưu thông tin tạm chờ chỉnh sửa nộp sau. 

Lưu ý khi đăng ký dịch vụ bưu điện công ích:

Các cá nhân, tổ chức ghi đầy đủ các thông tin gồm:

Thông tin nơi gửi, gồm: tên công ty (nếu có), tên người (đối với cá nhân) – tên người đại diện (đối với tổ chức), địa chỉ, số điện thoại, thông tin khác (nếu có) ngoài bìa thư.

Thông tin người nhận: ghi rõ địa chỉ, số quầy.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Trung tâm Hành chính công

Địa chỉ: số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ( Lĩnh vực đất đai quầy 25, lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khoáng sản quầy 26)

Về nội dung thành phần hồ sơ trong phong bì phải đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định. Nếu Bưu điện có kiểm tra hồ sơ thì có biên bản  xác nhận với các cá nhân giao hồ sơ (tránh việc khiếu kiện cả các cá nhân là hồ sơ đã nộp đầy đủ, nhưng  khi các Sở kiểm tra thì yêu cầu bổ sung).

Ngoài ra cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ giấy tại nhà. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ quy định, gọi dịch vụ tổng đai (0251)1022 đăng ký dịch vụ “Tiếp nhận và trả kết quả tại nhà” để được hướng dẫn chi tiết.