Môi trường

Ngày Đất ngập nước Thế Giới 02/02/2021: “Không thể tách rời – Đất ngập nước, Nước và Sự sống”
Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là điều ước quốc tế với sứ mệnh “Bảo tồn và sử dụng ...
Gừi hồ sơ năng lực về việc thu gom, xử lý chất thải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường
Gừi hồ sơ năng lực về việc thu gom, xử lý chất thải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh và ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2020
báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh và ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2020
Đồng Nai đẩy mạnh công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại nguồn qua nhiều giai đoạn. Từ năm 2008, triển ...
Tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2020
Tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2020
Thông tin báo chí về hoạt động thu đổi chất thải hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh và ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
Thông tin báo chí về hoạt động thu đổi chất thải hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh và ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
Ngày môi trường thế giới 05/6 năm 2020: “Hành động vì thiên nhiên”
Ngày môi trường thế giới diễn ra vào ngày 05 tháng 6 hàng năm do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc ...
Thông báo tổ chức đào tạo nghiệp vụ Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2020 (Đợt 1)
Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ ...
Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2020
Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2020
Triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ môi trường của các địa phương
Triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ môi trường của các địa phương
Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tăng cường quản lý loài lai xâm phạm-Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
Tăng cường quản lý loài lai xâm phạm-Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Phát động cuộc thi sáng tác video clip " Giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa "
Phát động cuộc thi sáng tác video clip " Giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa "
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học năm 2019"
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học năm 2019"
Previous 1 2 3 4 5  ... Next