Môi trường

Triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ môi trường của các địa phương
Triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ môi trường của các địa phương
Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tăng cường quản lý loài lai xâm phạm-Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
Tăng cường quản lý loài lai xâm phạm-Tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
Phát động cuộc thi sáng tác video clip " Giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa "
Phát động cuộc thi sáng tác video clip " Giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa "
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học năm 2019"
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học năm 2019"
DANH SÁCH HỒ SƠ BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CẤP MỚI, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CTNH) VÀ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG THU NHẬN NĂM 2016
DANH SÁCH HỒ SƠ BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CẤP MỚI, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CTNH) ...
Công khai 06 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường
Công khai 06 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường
Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”.
Sáng 15/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long An, huyện Long Thành, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và ...
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học năm 2018"
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học năm 2018"
Thề lệ cuộc thi "Tuổi trẻ Đồng Nai vì môi trường xanh lân 3"
Thề lệ cuộc thi "Tuổi trẻ Đồng Nai vì môi trường xanh lân 3"
Vận động các doanh nghiệp, tổ chức tham gia tirển lãm quốc tế công nghệ Môi trường và năng lượng
Vận động các doanh nghiệp, tổ chức tham gia tirển lãm quốc tế công nghệ Môi trường và năng lượng
Thể lệ cuộc thi " Sáng tác bộ ảnh bảo vệ môi trường
Nhằm tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như thấy rõ hơn tầm quan trọng của môi trường đối ...
Vai trò và tác động của tăng trưởng kinh tế đến môi trường
Tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó. Tăng trưởng kinh tế tạo điều ...
Tổ chức lớp đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên bảo vệ môi trường
Nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các đơn vị, đoàn thể ký kết Chương trình liên tịch về ...
Tập huấn lấy mẫu Dioxin trong môi trường không khí xung quanh
Trong khuôn khổ dự án đánh giá môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Cơ ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next