Khí tượng thủy văn

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 598624 cấp ngày 06/10/1999.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 598624 cấp ngày 06/10/1999.
Biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu và các tác động của nó được coi là một trong những thách thức lớn nhất mà chính phủ các nước, các doanh nghiệp và các công dân phải đối mặt trong hiện tại cũng như nhiều thập niên tới đây.
Hệ quả các tác động này liên quan đến cả con người và các hệ tự nhiên và có thể dẫn đến các thay đổi ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn
Thực hiện Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành ...
Hội thảo khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Sáng ngày 11/7/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát ...
Thông báo: Về việc chủ động các biện pháp đề phòng ảnh hưởng do hồ Thủy điện Trị An xả lũ.
Sáng ngày 25/10/2016. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nhơn Trạch có Thông báo khẩn về việc chủ động các biện pháp đề phòng ...
Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ phòng chống thiên tai
Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo sớm, chi tiết hơn các hiện tượng ...
Tăng cường dự báo, cảnh báo, trao đổi thông tin về tình hình mưa lũ
Đây là yêu cầu đối với Bộ TN&MT của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong công điện về phòng chống ...
Thẩm định Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Ngày 28/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm địn “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản cập ...
Phát triển thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu
Trước những diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi, phát triển, đầu tư hợp lý các công trình thủy lợi trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều địa phương.
Ngăn nước biển dâng, Cà Mau xây dựng đê biển Đông
Căn cứ vào Tờ trình của tỉnh Cà Mau về việc xin kinh phí đầu tư phát triển Dự án xây dựng đê biển Đông nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước ...
Những “lá chắn xanh” cho vùng biển Kiên Giang
Đáp ứng cả ba yêu cầu cho mô hình mới, gồm: Sử dụng nguyên liệu địa phương, sử dụng kiến thức của người dân địa phương, áp dụng được ở địa phương và ...
Phòng chống hạn mặn - cách làm sáng tạo ở Hậu Giang
Mặc dù là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn mặn, nhưng với cách làm chủ động, sáng tạo… Hậu Giang được Phó Thủ tướng ...
Nền tảng khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu
Sau 5 năm triển khai (2011-2015), Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã hoàn tất. ...
Thêm phương pháp kiểm soát môi trường không khí
Qua kết quả nghiên cứu, sử dụng thiết bị đo nhanh cầm tay trong quan trắc môi trường không khí, nhóm chuyên gia Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng ...
Công nghệ hỗ trợ phòng chống thiên tai
Ứng dụng các công nghệ kỹ thuật, nâng cao chất lượng các bản tin dự báo đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. ...
Những “lá chắn xanh” cho vùng biển Kiên Giang
Đáp ứng cả ba yêu cầu cho mô hình mới, gồm: Sử dụng nguyên liệu địa phương, sử dụng kiến thức của người dân địa phương, áp dụng được ở địa phương và ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next