Quản lý Đất đai

V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 trên trang thông tin điện tử.
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 trên trang thông tin điện tử.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ờ tại dự án Khu dân cư Phú Gia tại phưòng Trảng Dài, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Phú Gia làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng ...
Thông báo kết quả điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất của tầng 21 thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hoà, thành phố Biên Hoà do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất của ...
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ...
V/v tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
V/v tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
V/v đăng thông tin mất Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA853670 ngày 09/7/2010 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
V/v đăng thông tin mất Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA853670 ...
đăng thông tin mất Giấy chứng nhận số Y 902792 ngày 10/8/2004 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
đăng thông tin mất Giấy chứng nhận số Y 902792 ngày 10/8/2004 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá lại giá đất cụ thế để tính tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá lại giá đất cụ thế để tính tiền sử ...
Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Tthông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Liên hiệp hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (đọt 3) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Na
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất khởi điếm đề đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất hồ sen Hưng Lộc, tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất khởi điếm đề đấu giá quyền sử dụng ...
tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Khoáng sản 623 Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trung tâm Thương mại dịch vụ kết họp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH Kiệm Tân II sử dụng vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Soklu 3) tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next