Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm ...
V/v điều chỉnh thông tin mã căn một số căn nhà trong danh sách các thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng kèm theo Thông báo số 229/TB-STNMT ngày 22/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
V/v điều chỉnh thông tin mã căn một số căn nhà trong danh sách các thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng kèm theo ...
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 thị trấn Long Giao, ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Phước An tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Địa ốc Thăng Long làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Phước An tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Địa ốc Thăng Long làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu chợ và khu phố chợ tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhuọng quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành do Công ty cỗ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhuọng quyền sử dụng ...
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 trên trang thông tin điện tử.
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 trên trang thông tin điện tử.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ờ tại dự án Khu dân cư Phú Gia tại phưòng Trảng Dài, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Phú Gia làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng ...
Thông báo kết quả điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất của tầng 21 thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hoà, thành phố Biên Hoà do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất của ...
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ...
V/v tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
V/v tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
V/v đăng thông tin mất Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA853670 ngày 09/7/2010 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
V/v đăng thông tin mất Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA853670 ...
đăng thông tin mất Giấy chứng nhận số Y 902792 ngày 10/8/2004 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
đăng thông tin mất Giấy chứng nhận số Y 902792 ngày 10/8/2004 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá lại giá đất cụ thế để tính tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá lại giá đất cụ thế để tính tiền sử ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next