Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa ( đối với 07 căn nhà biệt thự trên 07 thửa đất từ số 268 đến số thửa 274, tờ bản đồ địa chính số 35, phường Thống Nhất
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư An Thuận tại xã Long An, ...
Quy chế đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Quy chế đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản tài sản trên trang web thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường - Tờ 52 thửa 87 An Phước, Long Thành
đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản tài sản trên trang web thông tin Sở Tài nguyên và ...
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 87, tờ bản đồ số 52 xã An Phước, huyện Long Thành
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 87, tờ bản đồ số 52 xã An Phước, huyện Long Thành
Đề nghị đăng thông tin bổ sung thông báo bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin STNMT - 18 thửa đất xã Long Giao, Cẩm Mỹ
Đề nghị đăng thông tin bổ sung thông báo bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin STNMT - 18 thửa đất ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án chợ loại 1 và khu phố chợ Cẩm Mỹ thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ do công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhơn thành làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin của STNMT - 18 thửa tại Long Giao, Cẩm Mỹ
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin của STNMT - 18 thửa tại Long Giao, Cẩm Mỹ
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin của STNMT - Thửa 98 tờ tờ 59 An Bình, Biên Hòa
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin của STNMT - Thửa 98 tờ tờ 59 An Bình, Biên ...
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin của STNMT - Thửa 58, 358, 359 tờ tờ 2 Long Giao, Cẩm Mỹ
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin của STNMT - Thửa 58, 358, 359 tờ tờ 2 Long Giao, Cẩm ...
Thông báo đấu giá khu đất 49,8 ha tại Bình Sơn, Long Thành
Thông báo đấu giá khu đất 49,8 ha tại Bình Sơn, Long Thành
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin Sở TNM - Khu đất 64,57ha
Đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên trang web thông tin Sở TNM - Khu đất 64,57ha
Thông báo kết quả kiểm tra hiên trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức, huyện Long Thành của công ty TNHH Long Đức Urban Land
Thông báo kết quả kiểm tra hiên trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next