Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Liên hiệp hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (đọt 3) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Na
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất khởi điếm đề đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất hồ sen Hưng Lộc, tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất khởi điếm đề đấu giá quyền sử dụng ...
tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
tham gia thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Khoáng sản 623 Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trung tâm Thương mại dịch vụ kết họp ở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH Kiệm Tân II sử dụng vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Soklu 3) tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng họ*p Đồng Nai (đợt 3) tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDTCO để thực hiện dự án Khu nhà ỏ’ công nhân khu công nghiệp tại xã Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết qủa lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ đầu mối Tân Biên tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết qủa lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kết qủa lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thế để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Diệu Thương để sử dụng vào mục đích làm xưởng sản xuất và kho hàng tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết qủa lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thế để tính tiền thuê đất ...
Thông báo Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Thông báo Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất, ...
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long ...
danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin diện tử của STNMT do bị mất GCNQSDĐ số AO 950270 ngày 10/2/2009 cấp cho Công ty CP Bao bì nhựa và hóa chất Tân Trung Dũng
danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin diện tử của STNMT do bị mất GCNQSDĐ số AO 950270 ngày 10/2/2009 cấp cho ...
Thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần gạch men Sahado thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, huyện Vĩnh Cửu
Thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Vincom Retail Miền Nam thuê đất để đầu tư Trung tâm Thương mại Vincom Long Thành, tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next