Quản lý Đất đai

thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom của Công ty CP Đầu tư LBM
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã ...
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCNQSDĐ số AQ119502 ngày 26/6/2009
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCNQSDĐ số AQ119502 ngày 26/6/2009
Hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ119501, AQ119202, cấp ngày 26/6/2009
Hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ119501, AQ119202, cấp ngày 26/6/2009
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 145, tờ bản đố số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 145, tờ bản đố số 31 thị trấn Trảng ...
.Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa ( đối với 07 căn nhà biệt thự trên 07 thửa đất từ số 268 đến số thửa 274, tờ bản đồ địa chính số 35, phường Thống Nhất
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư An Thuận tại xã Long An, ...
Quy chế đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Quy chế đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản tài sản trên trang web thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường - Tờ 52 thửa 87 An Phước, Long Thành
đề nghị đăng thông tin bán đấu giá tài sản tài sản trên trang web thông tin Sở Tài nguyên và ...
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 87, tờ bản đồ số 52 xã An Phước, huyện Long Thành
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 87, tờ bản đồ số 52 xã An Phước, huyện Long Thành
Previous 1 2 3 4 5  ... Next