Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 86 thửa đất tại Phân khu 1 - thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Tổng Công ty Cổ phần đầu tư Phát tirển xây dựng làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 86 thửa đất tại Phân khu 1 - thuộc dự ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 803451 cấp ngày 16/11/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 803451 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163635 cấp ngày 14/10/2016
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163635 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163632 cấp ngày 14/10/2016
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163632 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163633 cấp ngày 14/10/2016
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163633 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163633 cấp ngày 14/10/2016
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 163633 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 838283 cấp ngày 07/11/2016
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 838283 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00266 cấp ngày 23/10/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00266 cấp ngày 23/10/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ số 152 được UBND huyện Long Khánh cấp ngày 07/3/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ số 152 được UBND huyện Long Khánh cấp ngày 07/3/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 197804 cấp ngày 25/8/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 197804 cấp ngày ...
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B417559 do UBND huyện Xuân Lộc ký cấp ngày 18/01/1993
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B417559 do UBND huyện Xuân Lộc ký cấp ngày 18/01/1993
Thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH165469 cấp ngày 12/01/2017
Thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH165469 cấp ngày 12/01/2017
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK039266 cấp ngày 29/11/2012
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK039266 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quyết định số 1604/QĐ.UBH ngày 31/10/1997 của UBND huyện Thống Nhất
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quyết định số 1604/QĐ.UBH ngày 31/10/1997 của UBND huyện Thống Nhất
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 007856 do UBND huyện Xuân lộc cấp ngày 03/06/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 007856 do UBND huyện Xuân lộc cấp ngày 03/06/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 988098 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 26/06/2006
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 988098 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 26/06/2006
Previous 1 2 3 4 5  ... Next