Quản lý Đất đai

Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do bị mất GCNQSDĐ
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do bị mất GCNQSDĐ
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và Khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
hỗ trợ đăng thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa
hỗ trợ đăng thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường Tân Biên, ...
hỗ trợ đăng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường Tân Biên, TP. Biên Hòa
hỗ trợ đăng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường ...
Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng ...
Đề án, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết phí thẩm định hồ sơ cấp giấy
Đề án, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết phí thẩm định hồ sơ cấp giấy
Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài thực hiện dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài thực hiện dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ...
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 phường ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn định giá đất để tính tiền thuê sử dụng đất cho Bệnh viện Đa khoa Long Khánh tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn định giá đất để tính tiền thuê sử dụng đất cho Bệnh ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa ( gửi lại)
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng ...
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất
Previous 1 2 3 4 5  ... Next