Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư khu phố bình Dương tại phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư khu phố ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị sân Golf thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị sân ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư theo quy hoạch của Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh tại phường Long Bình, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư theo quy ...
Thông báo kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, ...
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (lần 2)
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long ...
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 31 thửa 145 Thị trấn Trảng Bom
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 31 thửa 145 Thị trấn Trảng Bom
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 33 thửa 486 Trảng Dài
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 33 thửa 486 Trảng Dài
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ BĐ số 2 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ BĐ số 2 xã Long Giao, huyện Cẩm ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904741 ngày 26/10/1999
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904741 ngày 26/10/1999
dự thảo quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên trang thông tin điện tử
dự thảo quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên trang thông tin điện tử
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom của Công ty CP Đầu tư LBM
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next