Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Chợ và Khu phố chợ xã Xuân Định tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc do Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Xuân Định làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 153, tờ bản đồ số 9 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 153, ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 18 thửa đất thuộc khu ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 360, ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 58, 358, 359, tờ bản đồ số 2 xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 58, ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 057705 cấp ngày 07/09/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 057705 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 698852 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 11/03/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 698852 do Văn ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 496481 cấp ngày 02/11/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 496481 cấp ngày 02/11/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số AP 412897 cấp ngày 02/11/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số AP 412897 cấp ngày 02/11/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 763025 cấp ngày 07/10/2002
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 763025 cấp ngày 07/10/2002
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C717825 ngày cấp 15/03/1995
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C717825 ngày cấp 15/03/1995
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 579475 , CQ 579475 cấp ngày 20/12/2018
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 579475 , CQ 579475 cấp ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 766712 cấp ngày 23/10/2006
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 766712 cấp ngày 23/10/2006
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 398183 do UBND thị xã Long Khánh ( nay là thành phố Long Khánh ) cấp ngày 06/11/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 398183 do UBND thị xã Long Khánh ( nay là thành phố Long Khánh ) cấp ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 171377 do UBND thị xã Long Khánh ( nay là thành phố Long Khánh ) cấp ngày 29/10/2007
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 171377 do UBND thị xã Long Khánh ( nay là thành phố Long Khánh ) cấp ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 923735 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 17/3/2004
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 923735 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 17/3/2004
Previous 1 2 3 4 5  ... Next