Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long ...
Thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 33 thuộc dự án khu dân cư A1 -C1 (đô thị Dầu Giây) tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất
Thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 33 thuộc dự án khu dân cư A1 -C1 (đô thị Dầu ...
danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCNQSDĐ 0796934 ngày 15/8/2001
danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCNQSDĐ 0796934 ngày 15/8/2001
Đính kèm danh sách kèm theo Thông báo số 63/TB-STNMT ngày 15/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm danh sách kèm theo Thông báo số 63/TB-STNMT ngày 15/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư thương mại Phước Thái tại xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Vv thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể - dự án 3678m đường 3/2
Vv thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể - dự án 3678m đường 3/2
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể- 2.635m tại thị trấn Trảng Bom
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể- 2.635m tại thị trấn Trảng Bom
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 1.769m tại xã Phú Đông
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 1.769m tại xã Phú Đông
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 15.391m tại thị trấn Định Quán
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 15.391m tại thị trấn Định Quán
Thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể - 15.777m tại phường Tân Phong
Thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể15.777m tại phường Tân Phong
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu dân cư tại phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu ...
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCN - Công ty Cổ phần Hiệp Đạt Đồng Nai
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCN - Công ty Cổ phần Hiệp Đạt Đồng Nai
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu dân cư, thương mại và dịch vụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu ...
Triển khai các quy định mới của UBND tỉnh Đồng Nai về diện tích tối thiểu được tách thửa và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nước thu hồi đất trên bàn tỉnh
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next