Quản lý Đất đai

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của 34 căn nhà tại dự án Khu nhà ở Khu phố 2, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ...
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT VÙNG PHỤ CẬN
Ngày 23/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND, Quyết định số 3598/QĐ-UBND, Quyết định số 3599/QĐ-UBND, ...
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và diều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhon Trạch do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và diều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ...
Chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024
Ngày 2/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 9344/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ về thống kê đất đai năm ...
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu chợ và khu phố chợ- tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất làm chủ đầu tư.
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán ...
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 189 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 189 thửa đất ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhưọng quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An tại xã Long Đức, huyện Long Thành. ( bản đúng gửi lần 2)
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhưọng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Bàu Xéo thuộc thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển ...
v/v hỗ trợ đăng Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.
v/v hỗ trợ đăng Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm ...
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm ...
V/v điều chỉnh thông tin mã căn một số căn nhà trong danh sách các thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng kèm theo Thông báo số 229/TB-STNMT ngày 22/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
V/v điều chỉnh thông tin mã căn một số căn nhà trong danh sách các thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng kèm theo ...
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 thị trấn Long Giao, ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Phước An tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Địa ốc Thăng Long làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Phước An tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Địa ốc Thăng Long làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu chợ và khu phố chợ tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất làm chủ đầu tư.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next