Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu dân cư An Hoà 2 tại phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Sonadezi An Bình làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng ...
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 18 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 1587, tờ bản ...
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất Hồ sen Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất Hồ sen ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh ĐN (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh ĐN (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ ...
THông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
THông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 19, tờ ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 59, tờ ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu dân cư phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ ...
Thông báo v.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất hồ sen Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất hồ sen ...
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 18 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 1587, tờ bản ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next