Quản lý Đất đai

lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (thửa đất số 123, tờ bản đồ số 55 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (thửa đất số 123, tờ bản đồ số 55 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở thuộc dự dự án khu dân cư tại xã Tân Bình và xã Thạnh Phú do Công ty CP Tín Khải làm chủ đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán ...
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 14 phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 14 phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa)
Thông báo đấu giá tàu sản (tờ 2 thửa 1 phường Quyết Thắng)
Thông báo đấu giá tàu sản (tờ 2 thửa 1 phường Quyết Thắng)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 9 thửa 18 phường Tân Tiến)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 9 thửa 18 phường Tân Tiến)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 22 thửa 19 phường Tân Hiệp)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 22 thửa 19 phường Tân Hiệp)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 22 thửa 59 phường Tân Hiệp)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 22 thửa 59 phường Tân Hiệp)
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCNQSĐ - Công ty CP Thăng Hoa
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCNQSĐ - Công ty CP Thăng Hoa
Thông báo đấu giá tài sản tờ 29 thửa 61 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Thông báo đấu giá tài sản tờ 29 thửa 61 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Khu đất công viên nghĩa trang Long Đức tại xã Long Đức, huyện Long Thành)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Khu đất công viên nghĩa trang Long Đức tại xã Long Đức, huyện Long ...
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 9 phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 9 phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02 phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02 phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa)
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa)
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa)
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản. (Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 20 thửa 46 An Hòa)
Thông báo đấu giá tài sản (tờ 20 thửa 46 An Hòa)
Thông tin bán đấu giá tài sản
Thông tin bán đấu giá tài sản
Previous 1 2 3 4 5  ... Next