Quản lý Đất đai

thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (lần 2)
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long ...
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 31 thửa 145 Thị trấn Trảng Bom
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 31 thửa 145 Thị trấn Trảng Bom
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 33 thửa 486 Trảng Dài
Thông báo đấu giá tài sản - Tờ 33 thửa 486 Trảng Dài
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ BĐ số 2 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ BĐ số 2 xã Long Giao, huyện Cẩm ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904741 ngày 26/10/1999
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904741 ngày 26/10/1999
dự thảo quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên trang thông tin điện tử
dự thảo quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên trang thông tin điện tử
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom của Công ty CP Đầu tư LBM
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị ...
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02, xã ...
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCNQSDĐ số AQ119502 ngày 26/6/2009
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCNQSDĐ số AQ119502 ngày 26/6/2009
Hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ119501, AQ119202, cấp ngày 26/6/2009
Hủy 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ119501, AQ119202, cấp ngày 26/6/2009
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 145, tờ bản đố số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 145, tờ bản đố số 31 thị trấn Trảng ...
.Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa ( đối với 07 căn nhà biệt thự trên 07 thửa đất từ số 268 đến số thửa 274, tờ bản đồ địa chính số 35, phường Thống Nhất
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư tại phường Trảng Dài, ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next