Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 093464 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
22/11/2022
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 093464 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
Trần Thanh Tuấn