V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu dân cư Bàu Xéo, quy mô 536 người, diện tích 139.678,90m2 của Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai.
28/02/2024
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khu dân cư Bàu Xéo, quy mô 536 người, diện tích 139.678,90m2 của Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai.
Trần Thanh Tuấn