Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Ban quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ
07/03/2024
Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Ban quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ
Trần Thanh Tuấn