Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 912699 do UBND huyện Tân Phú cấp ngày 04/7/2003.
23/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 912699 do UBND huyện Tân Phú cấp ngày 04/7/2003.
Trần Thanh Tuấn