Kỷ niệm 70 ngành quản lý đất đai

Ngành Quản lý Đất đai Tỉnh Đồng Nai – 70 năm – Một chặng đường
Tại Đồng Nai, ngành Quản lý Đất đai được thiết lập ngay sau khi chính quyền cách mạng tiếp quản quản lý. Tiền thân của ngành quản lý đất đai tỉnh Đồng ...
Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam
Sáng ngày 01/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trọng thể buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam ...
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ
Ngày 16/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm ngành quản lý đất đai. Thứ trưởng nhấn ...
Previous 1 Next