Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 722152 cấp ngày 07/04/2017
22/11/2022
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 722152 cấp ngày 07/04/2017
Trần Thanh Tuấn