Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 313043 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 18/11/2005.
13/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 313043 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 18/11/2005.
Trần Thanh Tuấn