Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 160117 được UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 30/06/2014.
13/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 160117 được UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 30/06/2014.
Trần Thanh Tuấn