Phát động tham gia Giải thưởng Sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 2023
13/06/2023
Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai được UBND tỉnh quyết định tổ chức trên địa bàn tỉnh từ năm 2010. Giải thưởng nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đặc biệt là các thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới quản lý khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Ngày 09/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 1277/SKHCN-TKC về việc mời tham gia Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH&CN Đồng Nai 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia giải thưởng Sản phẩm Truyền thông Khoa học và Công nghệ năm 2023 với các nội dung sau:

 

1. Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

 

2. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/10/2023.

 

3. Sản phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí đã đăng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm, bản tin, tập san, trang tin điện tử, báo điện tử; phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình.

 

4. Cách thức tham dự Sản phẩm dự thi vui lòng gửi về: Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai), số 1597, đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa; ĐT: 0904141205 - 0251.8820085; E-mail: bantin@khcndongnai.gov.vn; dungtt82@gmail.com.

 

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng vui lòng truy cập website:

https://skhcn.dongnai.gov.vn;Fanpage:https://www.facebook.com/SoKHCNDN;https://www.facebook.com/tkcdongnaimedia20.

 

Hồ Ngọc Kim Hương