Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và diều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhon Trạch do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
09/01/2024
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và diều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhon Trạch do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn