Công văn v/v hỗ trợ đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Nhà khách 71 tại phường Quyết Thắng
04/03/2024
Công văn v/v hỗ trợ đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Nhà khách 71 tại phường Quyết Thắng
Trần Thanh Tuấn