TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT VÙNG PHỤ CẬN
11/01/2024
Ngày 23/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND, Quyết định số 3598/QĐ-UBND, Quyết định số 3599/QĐ-UBND, Quyết định số 3600/QĐ-UBND, Quyết định số 3601/QĐ-UBND và Quyết định số 3602/QĐ-UBND, theo đó phê duyệt 06 Đề án Khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại 21 khu đất có tổng diện tích 1.557,8 ha, gồm:

 

- Khoảng 930,45 ha/07 khu đất của Công ty cao su Đồng Nai do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác thu hồi, bồi thường.

 

- Khoảng 626,55 ha/14 khu đất của hộ gia đình cá nhân quản lý, sử dụng do UBND các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và TP. Long Khánh thực hiện công tác thu hồi, bồi thường.

 

Đến nay, sau một năm triển khai thực hiện tiến độ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, cụ thể:

 

- UBND các huyện đã hoàn thành đăng ký, đề xuất nhu cầu sử dụng đất và được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. Đồng thời, lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với 06 khu đất có thu hồi đất lúa từ 10ha trở lên (Vĩnh Cửu , 02 khu; TP. Long Khánh, 01 khu; Định Quán, 01 khu; Cẩm Mỹ , 01 khu và Xuân Lộc, 01 khu) trình UBND tỉnh xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi các khu đất có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện sẽ tiến hành rà soát và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh.

 

- Đối với việc bố trí vốn, Sở Tài chính đã có văn bản số 8226/STC-NSNN ngày 25/12/2023 trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương vay vốn từ Qũy Phát triển đất với số tiền 2.636,5 tỷ đồng để thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu đất nằm trong đề án.

 

- Về Chủ trương đầu tư, Chủ đầu tư dự án các tuyến đường giao thông đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án. UBND tỉnh đã giao UBND các huyện rà roát quy hoạch chung về xây dựng của các khu đất vùng phụ cận, lập thủ tục điều chỉnh cục bộ (nếu có); Thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất và cập nhật điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Mặt khác, đối với dự án các tuyến đường giao thông mà hồ sơ thiết kế xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các huyện khẩn trương cập nhật ranh giới thu hồi đất của các tuyến đường làm cơ sở triển khai đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất các khu đất vùng phụ cận, lập các thủ khác có liên quan, đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện song song với các tuyến đường giao thông, để tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện trong quý I/2024.

 

Dự kiến trong thời gian sắp tới, 06 Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận hoàn thành sẽ tạo được 21 khu đất với diện tích 1.557,8 ha để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng thu về nộp ngân sách hơn 34 ngàn tỷ đồng.

 

Đây là một trong những đề án mới được tỉnh Đồng Nai đưa vào triển khai nhằm thu hút vốn đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần tăng thu, nộp ngân sách Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

 

Phạm Thị Vân Anh