Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Nhà khách 71 tại phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
14/03/2024
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Nhà khách 71 tại phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Trần Thanh Tuấn