Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thề để tính truy thu tiền thuê đất đối với khu đất của Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa
02/02/2024
Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thề để tính truy thu tiền thuê đất đối với khu đất của Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn