Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 4629, theo Quyết định số 1152/UBH cấp năm 1994.
17/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 4629, theo Quyết định số 1152/UBH cấp năm 1994.
Trần Thanh Tuấn