Thông báo tuyển dụng Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường
26/05/2015
.
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
01 Cử nhân Công nghệ thông tin
    - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, hệ chính quy 
    - Có năng lực và đạo đức tốt. Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm về khả năng phân tích thiết kế, lập trình GIS
Hồ sơ dự tuyển viên chức:
    - Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).
    - Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
    - CMND, hộ khẩu; các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (bản photo công chứng)
    - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
    - Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm
Tiếp nhận hồ sơ:
    - Hồ sơ nộp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin: Số 520 Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa (trong khuôn viên Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai). 
   Số điện thoại liên hệ 0618. 823352 
   - Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/6/2015
Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển, miễn trả lại.
 
                                                                                     GIÁM ĐỐC        
                                                                                  
 
 
 
 
                                                                               Đào Thị Thanh Hoài