Thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 116 thửa đất thuộc dự án khu dân cư và tái định cư do công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa làm chủ đầu tư tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa (đợt 5)
05/03/2019
Thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 116 thửa đất thuộc dự án khu dân cư và tái định cư do công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa làm chủ đầu tư tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa (đợt 5)
Trần Thanh Tuấn