Thông báo kết quả kiểm tra hiên trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức, huyện Long Thành của công ty TNHH Long Đức Urban Land
22/05/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiên trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức, huyện Long Thành của công ty TNHH Long Đức Urban Land
Trần Thanh Tuấn