Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
21/09/2019
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

- Về địa điểm tiếp công dân: tại văn phòng Tiếp Công dân của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Đồng Nai; địa chỉ: số 520, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Về thời gian tiếp công dân của Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách)
sẽ trực, tiếp công dân như sau:
+ Vào ngày thứ 6 hàng tuần: buổi sáng, từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút và
buổi chiều, từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
+ Ngoài lịch trực, tiếp công dân theo định kỳ, Lãnh đạo Sở sẽ tiếp công dân trong
các trường hợp sau: vụ việc có tính chất phức tạp, đông người nội dung liên quan đến
nhiều đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường; vụ việc phải xử lý kịp thời để tránh
gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Hộp thư điện tử

Số điện thoại đường dây nóng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Bích Phượng

Chánh Văn phòng

stnmt@dongnai.gov.vn

Điện thoại bàn: 0251.3857.757

Điện thoại di động: 0915.542.054

Các phòng, đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan đến giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp:

Văn phòng Sở

Nguyễn Cao Thiên

Phó Chánh Văn phòng

thiennguyenstnmt@gmail.com

Điện thoại bàn: 0251.3822.933

Điện thoại di động: 0919.473.939

Thanh tra

Võ Niệm Tường

Chánh Thanh tra

voniemtuong@gmail.com

Điện thoại bàn: 0251.3826.602

Điện thoại di động: 0918.620.621

Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh

Lê Thanh Tuấn

Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ

letuantnmt@gmail.com

Điện thoại di động: 0918.573.063

Chi cục Bảo vệ môi trường

Lê Văn Bình

Phó Chi cục Trưởng

binhceem@gmail.com

Điện thoại di động: 0909.262.292

Chi cục Quản lý đất đai

Hoàng Văn Dung

Chi cục Trưởng

theky21.1@gmail.com

Điện thoại di động: 0913.858.594

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Nguyễn Đồng Thanh

Giám đốc TTPTQĐ tỉnh

Hộp thư cá nhân : dongthanhtnmt@gmail.com

Hộp thư Trung tâm : ttptqd.phcth@gmail.com

Điện thoại bàn: 0251.3842.999

Điện thoại di động: 0945.679.739

Phòng Quy hoạch

Đào Thị Thanh Hoài

Trưởng phòng

thanhhoaiqh@gmail.com

Điện thoại di động: 0989.970.207

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Lê Văn Tân

Giám đốc Trung tâm

ttkttnmt@dongnai.gov.com

Điện thoại bàn: 0251.3827.898

Điện thoại di động: 0913.123.525