Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
02/10/2019
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Trần Thanh Tuấn