Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 091701, số vào sổ H 3179 được UBND huyện Tân Phú cấp ngày 15/10/2009
06/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 091701, số vào sổ H 3179 được UBND huyện Tân Phú cấp ngày 15/10/2009
Trần Thanh Tuấn