Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 797257 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 12/6/2013
03/07/2020
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 797257 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 12/6/2013
Trần Thanh Tuấn