Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 050169 do UBND huyện Xuân Lộc ( cũ) cấp ngày 02/02/1999
01/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 050169 do UBND huyện Xuân Lộc ( cũ) cấp ngày 02/02/1999
Trần Thanh Tuấn