Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
06/08/2020
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 145, tờ bản đồ số 31 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Trần Thanh Tuấn