Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 039595 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 19/12/2012
11/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 039595 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 19/12/2012
Trần Thanh Tuấn