Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu dân cư An Hoà 2 tại phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Sonadezi An Bình làm chủ đầu tư
18/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu dân cư An Hoà 2 tại phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Sonadezi An Bình làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn