Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 161474 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
18/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 161474 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
Trần Thanh Tuấn