THỂ LỆ CUỘC THI “VẼ TRANH VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH ĐỒNG NAI”
06/05/2022
- Tạo điều kiện để các em học sinh bộc lộ niềm đam mê, khả năng hội họa, sáng tạo và tình yêu đối với thiên nhiên. Có trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học.

Tải văn bản

I. Mục đích, ý nghĩa

- Tạo điều kiện để các em học sinh bộc lộ niềm đam mê, khả năng hội họa, sáng tạo và tình yêu đối với thiên nhiên. Có trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học, kích thích sự sáng tạo của các em học sinh; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hành động thiết thực về bảo tồn đa dạng sinh học từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong hoạt động Lưu nội dung truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn động vật hoang dã cho các đối tượng học sinh.

II. Thể lệ cuộc thi

1. Cuộc thi vẽ tranh về đa dạng sinh học với chủ đề “Bảo tồn thiên nhiên và các loài động vật hoang dã”.

2. Số lượng cuộc thi: 03 cuộc thi dành cho 03 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ phông (mỗi cấp học/1cuộc thi).

3. Đối tượng tham gia dự thi: là các cá nhân học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Khuyến khích các trường trên địa bàn triển khai và tổng hợp gửi các tác phẩm cá nhân tham gia dự thi theo đơn vị).

4. Quy định về tác phẩm dự thi

a. Quy định tác phẩm:

- Tác phẩm tham gia dự thi được trình bày trên khổ giấy A4 hoặc A3 (mỗi cá nhân tham gia dự thi tối đa 03 tác phẩm). Ban Tổ chức chỉ nhận tác phẩm của các cá nhân, không nhận tác phẩm tham gia dự thi của tập thể (từ 02 người trở lên).

- Tác giả sẽ gửi ảnh chụp các tranh vẽ do chính cá nhân tham gia dự thi thực hiện (được quay video toàn bộ quá trình thực hiện) cho Ban Tổ chức để tham gia vòng sơ khảo (ảnh chụp các tranh vẽ tham gia dự thi đạt dung lượng 02MB trở lên, định dạng .jpg, độ phân giải thấp nhất 300pixels/cm). Các tác phẩm dự thi được lọt vào vòng chung kết, Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả để nhận tranh vẽ và video thể hiện toàn bộ quá trình xây dựng tranh tham gia dự thi. Đây là căn cứ để Ban Tổ chức chấm giải và quyết định các giải thưởng.

Mỗi tác giả chỉ được tham gia dự thi tối đa 03 tác phẩm. Sau vòng sơ khảo, các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết sẽ được đăng trên trang facebook Đồng Nai xanh. Căn cứ vào số lượt share của tác phẩm được post để tính giải. Tác phẩm được nhiều lượt share nhất sẽ giành được giải phụ của cuộc thi, nếu có hơn 01 tác phẩm bằng nhau về lượt share thì Ban Tổ chức sẽ xét lượt like trên những tác phẩm đó. Mọi hình thức gian lận liên quan đến số lượt like sẽ bị loại quyền dự thi và sẽ bị xóa khỏi trang album. Tác giả tham gia cuộc thi nếu có hành vi can thiệp và gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ bị loại khỏi chương trình mà không cần báo trước.

b. Tiêu chí chấm tranh dự thi

Tranh tham gia dự thi được đánh giá căn cứ trên các tiêu chí sau:

- Nội dung: vẽ đúng nội dung theo chủ đề, có ý nghĩa và thiết thực trong cuộc sống.

- Về bố cục: tạo được mảng chính và mảng phụ trong tranh; các mảng có sự liên kết với nhau, không rời rạc, phong phú về mảng hình.

- Về hình ảnh: hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung, bút pháp sáng tạo và thoải mái khi vẽ, phân biệt được ảnh chính và ảnh phụ.

- Về màu sắc: hài hoà, có đậm nhạt, làm rõ trọng tâm.

- Sáng tạo: có sự sáng tạo trong cách vẽ, đề ra các giải pháp để chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên.

c. Thời gian phát động cuộc thi

- Thời gian phát động cuộc thi: Bắt đầu từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022.

- Thời gian nhận ảnh tranh vẽ và bản đăng ký: Trước ngày 30/7/2022.

- Thời gian chấm vòng loại: Trước ngày 10/8/2022.

- Thời gian nhận tranh vẽ và video thể hiện toàn bộ quá trình xây dựng tranh tham gia dự thi để chấm vòng chung kết: trước ngày 30/8/2022.

- Thời gian chấm vòng chung kết, công bố và trao giải thưởng: trong tháng 9/2022.

b. Quy định gửi tác phẩm dự thi

- Đối với vòng sơ khảo: tác giả sẽ gửi ảnh của các tranh tham gia dự thi cho Ban Tổ chức qua email: pttcd.kttnmt@gmail.com. Trong đó ghi rõ:

+ Tiêu đề Email: Tác phẩm tham dự cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai”.

+ Nội dung email:

  • Mô tả ngắn (khoảng 5 đến 7 dòng) về nội dung tác phẩm tham dự cuộc thi.
  • Họ tên người dự thi:
  • Địa chỉ:
  • Số điện thoại liên hệ:

- Đối với vòng chung kết: các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp liên hệ với tác giả đủ điều kiện chấm tranh để nhận tranh vẽ và video thể hiện toàn bộ quá trình xây dựng tranh tham gia dự thi.

5. Tác phẩm dự thi không đạt yêu cầu

- Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã vẽ từ trước khi cuộc thi phát động hoặc tác phẩm đã/đang tham gia các cuộc thi tương tự do đơn vị khác tổ chức.

​- Các tác phẩm sẽ bị loại trực tiếp nếu có hình ảnh, nội dung nhạy cảm liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, tiêu cực,…

​- Tác phẩm tham gia dự thi phải chưa đạt giải ở bất kì cuộc thi nào liên quan và phải đảm bảo không vi phạm bản quyền tác giả; nếu vi phạm, Ban Tổ chức có quyền từ chối chấm và trao giải (trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm bản quyền thì Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng đã trao).

III. Quyền tác giả và sử dụng tác phẩm

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

- Thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thu thập, sàng lọc tác phẩm dự thi theo đúng quy định, thể lệ cuộc thi để chọn chấm trao giải.

- Đối với các tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải, thực hiện thông báo cho tác giả qua điện thoại, email hoặc địa chỉ của tác giả cung cấp khi tham gia dự thi. Nếu tác giả không có điều kiện trực tiếp nhận giải thưởng thì Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng đến địa chỉ mà người tham gia đăng ký và sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp thất lạc giải thưởng nếu người tham gia cung cấp sai thông tin. Ban Tổ chức sẽ xem là hoàn tất nghĩa vụ khi đã gửi giải thưởng theo đúng thông tin mà người đạt giải đã cung cấp. Giải thưởng không được phép chuyển nhượng hay thay thế. Đối với mọi tranh chấp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

- Các tác phẩm dự thi đạt giải sẽ được Ban Tổ chức lưu giữ và toàn quyền sử dụng vào các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường dưới tên của tác giả và không chịu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến quyền tác giả cũng như không phải trả bất cứ chi phí nào.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Tác giả phải chấp hành nghiêm túc điều kiện và thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức quy định, các tác phẩm dự thi không được sao chép của cá nhân hoặc của các tổ chức khác.

- Tác phẩm phải đảm bảo chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước; chưa được sử dụng đăng tải trên blog cá nhân, facebook, forum và các phương tiện thông tin đại chúng; không vi phạm bản quyền tác giả.

- Các Tác giả có tác phẩm tham gia dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại đối với các tác phẩm tham gia dự thi.

IV. Hội đồng Giám khảo

- Hội đồng Giám khảo là các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín nghề nghiệp thuộc các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Văn học - Nghệ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Mỹ thuật - Trang trí Đồng Nai.

- Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào các tiêu chí chấm giải để chấm các tác phẩm theo quy định của Ban Tổ chức.

V. Về cơ cấu và giá trị giải thưởng

Ban Tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải phụ cho 03 cuộc thi theo 03 cấp học gồm cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; cụ thể như sau:

a. Về cơ cấu giải thưởng, mỗi cuộc thi có các giải gồm: 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba, 10 giải khuyến khích và 01 giải phụ cho tác phẩm có nhiều lượt bình chọn nhất trên trang fanpage Đồng Nai Xanh.

b. Giá trị giải thưởng: Mỗi cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng (bằng tiền mặt) với giá trị giải thưởng như sau:

-  01 Giải nhất (bằng tiền mặt) trị giá: 2.000.000 đồng.

-  02 Giải nhì (bằng tiền mặt) trị giá mỗi giải: 1.500.000 đồng.

-  03 Giải ba (bằng tiền mặt) trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.

-  10 Giải khuyến khích (bằng tiền mặt) trị giá mỗi giải: 500.000 đồng.

-  01 giải phụ dành cho tác phẩm có nhiều lược share và like trên mạng xã hội nhất, trị giá bằng tiền mặt mỗi giải trị giá: 500.000 đồng.

Giải phụ được tính trên cơ sở số lượt share bài đăng trên fanpage cuộc thi (ở chế độ công khai), cụ thể: mỗi tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức sẽ tiến hành post lên fanpage Đồng Nai Xanh, sau đó căn cứ vào số lượt share của tác phẩm được post để tính giải. Tác phẩm được nhiều lượt share nhất sẽ giành được giải phụ của cuộc thi, nếu có hơn 01 tác phẩm bằng nhau về lượt share thì Ban Tổ chức sẽ xét lượt like trên những tác phẩm đó.

Mức giải thưởng của cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

c. Quy định khi nhận giải

- Tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải, Ban Tổ chức sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc gửi thông báo qua địa chỉ do tác giả cung cấp. Các tác giả ở xa không có điều kiện trực tiếp đến nhận giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện.

- Tác giả đến nhận giải thưởng đề nghị mang theo CMND/CCCD hoặc giấy giới thiệu, xác nhận của trường đang theo học hoặc các giấy tờ liên quan để đối chiếu thông tin.

VI. Nơi nhận tác phẩm dự thi

- Hồ sơ dự thi của tác phẩm dự thi đề nghị gửi về: Phòng Truyền thông cộng đồng, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 520, Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Email: pttcd.kttnmt@gmail.com).

- Thông tin chi tiết về cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” được đăng tải tại website: http://stnmt.dongnai.vn; http://ttkttnmt.dongnai.gov.vn và tại trang fanpage: http://www.facebook.com/dongnaixanh.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại 0251.3829109, Fanpage của cuộc thi: facebook.com/dongnaixanh hoặc liên hệ bà Trương Thị Ngọc - Phòng Truyền thông cộng đồng, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại 0972.410043)./.

Phòng Truyền thông cộng đồng