công khai nội dung báo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cty Nhựa Good View Việt Nam
26/05/2022
công khai nội dung báo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cty Nhựa Good View Việt Nam

 

https://drive.google.com/file/d/1XrUCkPh1N9adBtudI3RQZFaw3OTUPMUv/view?usp=sharing

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn