công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty TNHH EPS Vina
26/05/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty TNHH EPS Vina

 

https://drive.google.com/file/d/1hNKzIB4vVwSjGiZEe1ahKrouTUTG5JtH/view?usp=sharing

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn