công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư cty Pou chen Việt Nam
22/11/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư cty Pou chen Việt Nam

 

https://drive.google.com/file/d/1A5Km7H61EqdABcsx_GNqJom6FkLnqMu6/view?usp=share_link

Trần Thanh Tuấn