Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản gắn liền với đất số số CD 428645 cấp ngày 16/03/2016.
24/05/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản gắn liền với đất số số CD 428645 cấp ngày 16/03/2016.
Trần Thanh Tuấn