công khai thông tin hồ sơ cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân, quy mô bồn chứa 1.950 m3 Bến thủy nội địa tiếp nhận tàu trọng tải 300 DWT” tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
14/03/2024
công khai thông tin hồ sơ cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân, quy mô bồn chứa 1.950 m3 Bến thủy nội địa tiếp nhận tàu trọng tải 300 DWT” tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn