V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 7.200 con” tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của DNTN Liên Tiến
22/03/2024
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 7.200 con” tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của DNTN Liên Tiến
Trần Thanh Tuấn