V/v đăng tải thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771, huyện Long Thành
27/03/2024
V/v đăng tải thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771, huyện Long Thành

 

https://drive.google.com/file/d/19QzmI69lm7kLwxj4Hg9ALrFqv0_nJQ5Y/view?usp=sharing

Trần Thanh Tuấn