công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi gà hậu bị hướng trứng, quy mô 260.000 con/lứa” của Công ty TNHH Trịnh Đăng Khôi
02/04/2024
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi gà hậu bị hướng trứng, quy mô 260.000 con/lứa” của Công ty TNHH Trịnh Đăng Khôi
Trần Thanh Tuấn