Chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra về Tài nguyên và Môi trường
03/03/2015

Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra về TN&MT, đảm bảo việc kiểm tra đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

 

Theo Sở TN&MT Bình Dương, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về TN&MT năm 2014 đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, việc triển khai kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao. Hoạt động thanh, kiểm tra bám sát chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ TN&MT, Thanh tra Tỉnh; chủ động loại bỏ các đơn vị đã được các cơ quan của Tỉnh, Bộ thực hiện thanh, kiểm tra.

 

Trong năm 2014, toàn ngành TN&MT Bình Dương đã tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 1545 đơn vị đạt 100% theo kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng số đơn vị có vi phạm là 253/1545 đơn vị, chiếm tỷ lệ 16,4% (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2013); còn lại 1292 đơn vị không vi phạm hoặc có vi phạm, tồn tại về thủ tục hành chính được nhắc nhở. Tổng số tiền xử phạt và tịch thu tang vật trên 10,6 tỷ đồng, tăng khoảng 2 tỷ so với năm 2013.

 

Sở TN&MT Bình Dương sẽ kiểm tra việc xả nước thải vào nguồn nước, nhất là các nguồn thải lớn

 

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết, các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc của ngành, qua việc tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra đã có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần và chủ động trong việc trả lời các kiến nghị của cử tri, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2015, Sở TN&MT Bình Dương sẽ kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra về TN&MT đã thực hiện trước đây, nhất là các đơn vị dễ phát sinh khiếu nại, phản ảnh cử tri, bị xử phạt, nhắc nhở sai phạm nhiều lần mà chưa khắc phục; dành khoảng 20% đơn vị để thanh tra, kiểm tra lần đầu; tránh trùng lắp khi xác lập các đơn vị thuộc danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2015 và danh sách di dời; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra việc xả nước thải vào nguồn nước, nhất là các nguồn thải lớn.

 

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các doanh nghiệp, các dự án không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng chậm trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, các quy định của pháp luật về đóng cửa mỏ; phối hợp với Bộ TN&MT, Thanh tra Tỉnh triển khai công tác thanh, kiểm tra về TN&MT trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng số cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch năm 2015 được đề xuất là 487 đơn vị, trong đó, dự kiến 100 đơn vị kiểm tra đột xuất.

 

 

Nguồn: monre.gov.vn